top of page
Woman write in the sunset

"Tillsammans utforskar vi kraften i dina egna ord och skapar en väg mot läkning och förnyelse."

Välkommen till YinBalans, en värld av helande skrivande för kvinnor som har upplevt våld i nära relationer. Som en certifierad skrivvägledare i Write Your Self metoden och en diplomerad hälso- och livsstilsterapeut samt Yin yoga instruktör finns jag här för att hjälpa dig.

För mig har skrivandet alltid varit ett verktyg för överlevnad och att sätta ord på mina känslor. Den personliga erfarenheten av att leva i våld har gett mig en stark önskan att stötta andra i liknande situationer. Som skrivvägledare är mitt uppdrag att skapa en trygg miljö där du som skribent kan känna dig bekväm och omhändertagen, oavsett om det är online eller på en fysisk plats.

Jag ser dig som en hel människa och arbetar utifrån ett holistiskt perspektiv. Min strävan är att möta dig där du är och anpassa metoder och tekniker efter dina individuella behov och livssituation. Tillsammans utforskar vi kraften i dina egna ord och skapar en väg mot läkning och förnyelse.

Ge din kropp och själ de rätta förutsättningarna och du kommer upptäcka deras unika förmåga att läka sig själva. Ta steget in i denna inspirerande resa mot självtillit, självuttryck och inre frid.

Välkommen till en plats där skrivandet blir en nyckel till förvandling och läkning!

bottom of page